Kontakty


Sídlo:
SNM – Múzeum rusínskej kultúry 
Masarykova 20
080 01 Prešov 

Kontakt: 
mobil: +421 907 814 739
e-mail: mrk@snm.sk

PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.
riaditeľka
sídlo:    Masarykova č. 20, 080 01 Prešov
e-mail:  luba.kralova@snm.sk
telefón: +421 51 245 3321

Kontakty na zamestnancov

Ďalšie objekty múzea