Kontakty

PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.
riaditeľka
sídlo:    Masarykova č. 20, 080 01 Prešov
e-mail:  luba.kralova@snm.sk
telefón: +421 51 245 3321


Sídlo múzea:
SNM – Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20
080 01 Prešov 

Kontakt do múzea
telefón: +421 51 2453 316
mobil:   +421 907 814 739
e-mail:mrk@snm.sk

Kontakty na zamestnancov

Ďalšie objekty múzea