Kontakty

Mgr. Peter Kimák-Fejko

poverený riadením
sídlo:    Masarykova č.20,
              080 01 Prešov
e-mail:  peter.kimak@snm.sk     
mobil:
 

Ing. Jozef Konečný

zástupca, technicko-prevádzkový zamestnanec
sídlo:    Masarykova č.20,
              080 01 Prešov
e-mail:  jozef.konecny@snm.sk
telefón: +421 51 245 3316


Kontakt

telefón: +421 51 2453 319
mobil:   +421 907 814 739


Kontakty na zamestnancov


Sídlo múzea:
SNM-Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20
080 01 Prešov