Kontakty


Mgr. Peter Kimák-Fejko
poverený riadením
sídlo:    Masarykova č. 20, 080 01 Prešov
e-mail:  peter.kimak@snm.sk

Ing. Jozef Konečný
zástupca, technicko-prevádzkový zamestnanec
sídlo:    Masarykova č.20, 080 01 Prešov
e-mail:  jozef.konecny@snm.sk
telefón: +421 51 245 3316

Sídlo múzea:
SNM – Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20
080 01 Prešov 

Kontakt do múzea
telefón: +421 51 2453 319
mobil:   +421 907 814 739

Kontakty na zamestnancov

Ďalšie objekty múzea