Kontakty

PhDr. Oľga Glosíková, DrSc.

riaditeľ
sídlo:    Masarykova č.20,
              080 01 Prešov
e-mail:  olga.glosikova@snm.sk     
mobil:  +421 905 926 291
 

Ing. Jozef Konečný

zástupca
sídlo:    Masarykova č.20,
              080 01 Prešov
e-mail:  jozef.konecny@snm.sk
telefón: +421 51 245 3316


Kontakt

telefón: +421 51 2453 315
mobil:   +421 907 814 739


Kontakty na zamestnancov


Sídlo múzea:
SNM-Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20
080 01 Prešov