Lektoráty

Ponúkame lektoráty, vzdelávacie programy a odborno-metodickú a vedeckú pomoc študentom a záujemcom o rusínsku problematiku z rôznych oblastí ľudskej činnosti.