Medailón osobnosti - Štefan Hapák _ Медайлон особности - Штефан Гапак

26. 8. 2020, 16:00

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove Vás a Vašich priateľov pozýva na pripravované podujatie: Medailón osobnosti - Štefan Hapák, pedagóg, umelec, umenovedec a človek, ktorý zasvätil svoj život kultúre a vzdelávaniu. Pozvanie na neformálne stretnutie venované spomienke autora, prijali dcéry umelca Mária Zubaľová, Anna Antonyová a kunsthistorička Marta Hrebíčková. Veríme, že bývalí študenti pána profesora Štefana Hapáka prispejú svojimi postrehmi a obohatia atmosfériu medailónu. Pripravované podujatie sa realizuje v rámci výstavy Štefan Hapák - Rieka času dňa 26.8.2020 o 16.00 hodine v priestoroch múzea na Masarykovej 20 v Prešove. .jpg (JPG, 703,9 kB)

СНМ – Музей русиньской културы Вас і Вашых знамых позывать на медайлон особности Штефана Гапака – педаґоґа, умелця, уменознавця і чоловіка, котрый засвятив свій жывот културі і освітї. Позваня на неформалну стрічу, присвячену споминаню на автора, прияли дївкы умелця Марія Зубалёва, Анна Антоніова і кунст-історічка Марта Гребічкова. Віриме, же бывшы штуденты професора Штефана Гапака приспіють своїма споминами к обогачіню атмосферы медайлону. Акція ся реалізує в рамках выставы Штефан Гапак – Поточина часу дня 26.8. 2020 о 16:00 годинї в просторах нашого музея на Масариковій 20 в Пряшові. .jpg (JPG, 703,9 kB)