Medailón rusínskej osobnosti Anny Poráčovej - Медайлон русиньской особности Анны Порачовой

21. 2. 2020, 17:00


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje podujatie „Medailón rusínskej osobnosti Anny Poráčovej", ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2020 (piatok) o 17.00 h v budove múzea na ul. Masarykovej č. 20, 1. poschodie.

Anna Poráčová (18.1.1962), rod. Šuťáková,  je speváčkou rusínskych, šarišských ľudových a duchovných piesní, laureátkou ústrednej celoslovenskej prehliadky ľudových piesní – Makovická struna. Pochádza zo severovýchodného Slovenska, z dedinky Kyjov, okr. Stará Ľubovňa. Spievala v školských súboroch, účinkovala vo folklórnom súbore Karpaťanin a v súbore Šarišan. Precestovala takmer celú Európu, bola v Tunise a 3x v USA. Spolupracovala so súborom Torysa, Zemplín, Sabinovčan. Venuje sa sólovému spevu a spolupracuje s mnohými hudobnými telesami či spevákmi. To sa odrazilo v zaujímavých projektoch v podobe CD nosičov. Má 5 sólových CD nosičov a jeden spoločný so známou speváčkou rusínskych piesní Máriou Mačoškovou. Účinkovala v projektoch Kandráčovcov, súboru Šarišan, Orchestra ľudových umeleckých nástrojov rádia Bratislava. Spomenieme len niektoré populárne CD nosiče napr. s názvom „A čija to chyža", nové CD „Najkrajšie piesne Anky Poráčovej" pripravené v spolupráci s Ľudovou hudbu Stana Baláža z Raslavíc..pdf (PDF, 1,2 MB) 


СНМ – Музей русиньской культуры у Пряшові приправлює акцію ,,Медайлон русиньской особности – Анны Порачовой", котра са одбуде 21. фебруаря 2020 о 17.00 год. в просторах музея на уліцї Масариковій, ч. 20, на першім штоку.

Анна Порачова (18.1.1962), роджена Шутякова, є співачков русиньскых, шарішскых народных і духовных співанок, є лавреатков централного цїлословацького конкурзу народных співанок – Маковицька струна. Походить із северовыходной Словакії, із села Кыёв, окрес Стара Любовня. Співала у школьскых ансамблях, была членков фолклорных ансамблїв Карпатянин і Шарішан. Выступала у многых країнах Европы, в Тунісї і три раз в США. Сполупрацёвала з ансамблями Торіса, Земплін, Сабіновчан. Занимать ся солоспівом і сполупрацює з многыма музичныма капелами і співаками. Выслїдком того суть інтересны проєкты в подобі компактных дісків (ЦД). Выдала пять солоалбумів і єден сполочный з вызначнов співачков русиньскых співанок Маріёв Мачошковов. Брала участь в проєктах ґрупы Кандрачовцї, ансамблю Шарішан, Орхестра народных умелецькых інштрументів у Братїславі. Спомнянеме холем дакотры вызначны ЦД-албумы: ,,А чія то хыжа" і нове ЦД ,,Найкрасшы співанкы Анны Порачовой", приготовлены в сполупраці з Народнов музиков Стана Балажа із Раславіць.