Srna v neraji

16. 1. 2020


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje prezentáciu básnickej zbierky Daniely Kapráľovej Srna v neraji. Ide o literárnu prvotinu všestranne nadanej osoby, ktorá sa venuje fotografii, kurátorstvu, muzeoedukológii, programovej dramaturgii a sporadicky výtvarnej a grafickej tvorbe.

Fotografická tvorba Daniely Kapráľovej je zameraná na subjektívny dokument. Vystavuje doma i v zahraničí, v súčasnosti pôsobí ako kurátorka v kaštieli v Snine. Básnická zbierka Daniely Kapráľovej predstavuje výber z jej tvorby zrhuba z posledného desaťročia. Ako uvádza vo vstupnom slove v útlej knižôčke literárny vedec doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., autorku by sme mohli typologicky zaradiť medzi básnikov súkromia s výrazným smerovaním k spiritualite.

Básne Daniely Kapráľovej sú prevažne lyrickými miniatúrami, subtílnou výpoveďou lyrického subjektu o dôležitých otázkach existencie s tendenciou k modlitbe posilenou litanickou tonalitou básní. Jej lyrika ďalšími svojimi dominantnými znakmi - výrazovou úspornosťou, častými prírodnými motívmi a civilným výrazom - pripomína tradičné východné básnické formy.