Pripravujeme

Vianoce u Rusínov

Vianoce u Rusínov 17. 12. 2019

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje podujatie Vianoce s kultúrnym programom v literárno-hudobnom duchu poézie Jozef Kudzeja a FS Záruba z Ňagova, ktorého otvorenie sa uskutoční dňa 17. decembra...

 

Vasiľ TUROK, dramaturg divadla i rusínskeho obrodenia

Vasiľ TUROK, dramaturg divadla i rusínskeho obrodenia 9. 1. 2020

SNM – Múzeum rusínskej kultúry (SNM – MRK) v Prešove pripravuje spomienkový večer venovaný nedožitým 80. Narodeninám najvýznamnejšej osobnosti Rusínov po roku 1989 Vasiľovi Turokovi. Ten, ako jeden z prvých, po...

 

Srna v neraji

Srna v neraji 16. 1. 2020

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje prezentáciu básnickej zbierky Daniely Kapráľovej Srna v neraji. Ide o literárnu prvotinu všestranne nadanej osoby, ktorá sa venuje fotografii, kurátorstvu,...

 

Jazz v múzeu – Autorský večer klaviristu a skladateľa Pavla...

Jazz v múzeu – Autorský večer klaviristu a skladateľa Pavla Morochoviča 30. 1. 2020

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje podujatie JAZZ v Múzeu, hlavným protagonistom je Pavel Morochovič, slovenský klavirista a skladateľ pochádzajúci z rusínskej obce Pčoliné, ktorý v roku 2014...