Publikácie

  • Paul Robert Magocsi: Národ znikadiaľ. 2008
  • Mikuláš Kseňák: Ozveny: Bájky. 2009
  • Zborník: Aktuálne otázky zo života Rusínov na Slovensku. Ruthenica Slovaca. 2009