Expozície


V roku 2018 SNM – Múzeum rusínskej kultúry neplánuje otvárať žiadne expozície, vzhľadom na prípravu budovy na komplexnú rekonštrukciu.