Vstupné
Vstupné na výstavy a expozície

Základné vstupné (dospelí)
(Stála výstava)
3,00 € 
Zľavnené vstupné 
Žiaci a študenti (s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ),
Dôchodcovia od 65 rokov,  držitelia preukazu ITIC, EURO 26
1,50 €
Školské skupiny (ZŠ a SŠ) 1,00 € /1 kultúrny poukaz na osobu
Školské skupiny (VŠ)   1 € /osoba
Rodinné vstupné 1+2
(1 dospelý a max. 2 deti do 15 rokov)
4,00 €
Rodinné vstupné 2+3
(2 dospelí a max. 3 deti do 15 rokov)
7,50 €
Čestná, voľná vstupenka 
deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 žiakov MŠ, ZŠ a SŠ), držitelia preukazov ICOM a UNESCO, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, pracovníci Kancelárie prezidenta / prezidentky SR, NR SR, Úradu vlády SR, novinári, členovia Klubu priateľov SNM, poslanci NR SR,pracovníci Kancelárie NR SR, držitelia preukazov ZŤP so sprievodom (1 osoba).
zdarma


Lektorovanie

V slovenskom jazyku  2,00  €/hod. 
V cudzom jazyku – skupiny (min. 3 ľudia) 3,00  €/hod.
V cudzom jazyku – jednotlivec 3,00  €/hod.
Vzdelávacie programy pre školské skupiny 3,00  €/hod.


Vstupné na stálu výstavu mimo otváracích hodín 

Plné vstupné 4,00  €/ 1 osoba


Lektorovanie mimo otváracích hodín 

V slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov)   3,00 €/hod.
V cudzom jazyku – skupiny (min. 10 návštevníkov) 7,50 €/hod.
V cudzom jazyku – jednotlivec  5,00 €/hod.


Ďalšie služby

fotografovanie vystavených exponátov (bez blesku)
* služba môže byť na základe požiadavky majiteľov exponátov z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo z dôvodu autorských práv obmedzená  
2,00 € / prístroj


Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť min. 3 pracovné dni dopredu. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.