Vstupné
Vstupné na výstavy a expozície

Základné vstupné (dospelí)
(Expozícia, alebo výstava)
3,00 € 
Zľavnené vstupné 
Žiaci a študenti (s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ,
držitelia preukazu ITIC)
1,50 €
Zľavnené vstupné
Dochodcovia (od 65 rokov)
1,50 €
Školské skupiny (ZŠ,SŠ,VŠ) 1,00 € /1 kultúrny poukaz na osobu
Šeniorské skupiny 1 € /osoba
Skupina dospelí 2,50 €
Rodinné vstupné 1+2
(1 dospelý a max. 2 deti do 15 rokov)
4,00 €
Rodinné vstupné 2+3
(2 dospelí a max. 3 deti do 15 rokov)
7,50 €
ZŤP doprovod 1,00 €
Čestná, voľná vstupenka 
deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 žiakov MŠ, ZŠ a SŠ), držitelia preukazov ICOM a UNESCO, ISIC, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR,  držitelia preukazov ZŤP
zdarma


Lektorovanie

V slovenskom jazyku  1,00  €
V cudzom jazyku 2,00  €
V slovenskom jazyku (žiaci,študenti, dôchodcovia, skupiny - školské, seniorské, dospelí) 0,50  €
V cudzom jazyku (dôchodcovia, skupina dospelí) 1,50  €
V cudzom jazyku - mimo otváracích hodín 3,00  €


Vstupné - mimo otváracích hodín (expozícia, alebo výstava)

Dospelí s lektorom v slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov)   5,00 €/osoba
Dospelí s lektorom v cudzom jazyku 6,00 €/osoba
Žiaci a študenti s lektorom v slovenskom jazyku – skupiny (min. 10 návštevníkov) 2,00 €/osoba
Žiaci a študenti s lektorom v cudzom jazyku 3,00 €/osoba


Ďalšie služby

fotografovanie vystavených exponátov (bez blesku)
* služba môže byť na základe požiadavky majiteľov exponátov z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo z dôvodu autorských práv obmedzená  
1,00 € / prístroj


Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť min. 3 pracovné dni pred prehliadkou. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci.