Informácie pre návštevníkov

Vážení návštevníci,

z dôvodu realizácie opráv na horúcovodnom potrubí prebieha v období od 14. marca do 20. marca 2019 (do 22:00) úplná uzávierka pre dopravu na miestnej komunikácii Ul. Stavbárska, ktorá je aj prístupovou komunikáciou do MSD.

Ide o úsek od križovatky ul. Stavbárska s cestou I/65 (ul. Kollárova) po vjazd do Strednej odbornej školy obchodu a služieb na ul. Stavbárska. Obchádzková trasa vedie po ul. Kollárova a následne po ul. N. Hejnej, kde sa napojí na ul. Stavbárska.

_____________________________


Prístup do objektu múzea pre osoby ZŤP:

  • možnosť občerstvenia a stravovania v objekte krčmy z Oravskej Polhory
  • možnosť usporiadania rodinných a firemných osláv v objekte krčmy z Oravskej Polhory
  • svadobné obrady v rímsko-katolíckom kostolíku z Rudna, zhotovenie svadobných fotografií 
  • možnosť fotografovania (svadobné fotografie, fotografie na maturitné tablá a pod.) 
  • predaj suvenírov, pohľadníc, odborných publikácií a ľudovo-umeleckých výrobkov v špecializovanej predajni
  • Nočné a večerné prehliadky - na základe objednávky pre ohlásené skupiny (min. 20 účastníkov, 4 dni pred žiadaným termínom) možnosť pobytu v areáli MSD v popoludňajších a večerných hodinách. Súčasťou tejto netradičnej prehliadky expozičných objektov pri romantickom osvetlení petrolejovej lampy je aj ochutnávka špecialít slovenskej kuchyne, posedenie pri ľudovej hudbe a ukážky tradičnej remeselnej výroby 
  • tvorivé dielne pre základné školy s použitím tradičných výrobných techník a materiálov (viď Škola v múzeu)

Voľná nedeľa
Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je vstup počas KAŽDEJ PRVEJ NEDELE V MESIACI voľný (v rámci otváracích hodín). 

Návštevný poriadok
Návštevný poriadok Múzea slovenskej dediny nájdete po kliknutí na tento odkaz.  (PDF, 171,0 kB)