Informácie pre návštevníkov


Vážení návštevníci,

z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu na Slovensku zatvárame na dobu neurčitú všetky špecializované múzeá SNM. Veríme, že náš krok, ktorý má pomôcť ochrániť to najcennejšie, čo máme – zdravie, oceníte a zachováte nám priazeň. Venujte v týchto dňoch svojmu zdraviu zvýšenú pozornosť. Veríme, že vás čoskoro znova privítame v našich expozíciách. O znovuotvorení múzeí SNM vás budeme informovať.

Slovenské národné múzeum 

Prístup do objektu múzea pre osoby ZŤP:
  • možnosť občerstvenia a stravovania v objekte krčmy z Oravskej Polhory
  • možnosť usporiadania rodinných a firemných osláv v objekte krčmy z Oravskej Polhory
  • svadobné obrady v rímsko-katolíckom kostolíku z Rudna, zhotovenie svadobných fotografií 
  • možnosť fotografovania (svadobné fotografie, fotografie na maturitné tablá a pod.) 
  • predaj suvenírov, pohľadníc, odborných publikácií a ľudovo-umeleckých výrobkov v špecializovanej predajni
  • Nočné a večerné prehliadky - na základe objednávky pre ohlásené skupiny (min. 20 účastníkov, 4 dni pred žiadaným termínom) možnosť pobytu v areáli MSD v popoludňajších a večerných hodinách. Súčasťou tejto netradičnej prehliadky expozičných objektov pri romantickom osvetlení petrolejovej lampy je aj ochutnávka špecialít slovenskej kuchyne, posedenie pri ľudovej hudbe a ukážky tradičnej remeselnej výroby 
  • tvorivé dielne pre základné školy s použitím tradičných výrobných techník a materiálov (viď Škola v múzeu)
Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je vstup počas KAŽDEJ PRVEJ NEDELE V MESIACI voľný (v rámci otváracích hodín). 

Návštevný poriadok
Návštevný poriadok Múzea slovenskej dediny nájdete po kliknutí na tento odkaz.  (PDF, 171,0 kB)