Kontakty


Sídlo múzea
Jahodnícke háje, Martin


Korešpondenčná adresa:
SNM – Múzeá v Martine
Múzeum slovenskej dediny
Malá hora 2
P. O. Box 155
036 80 Martin

Kontakty

Pokladňa

telefón: +421 43 24 58 116 

Kancelária
telefón: +421 43 24 58 111
e-mail:  msd@snm.sk
web:     www.snm.sk/msd
            www.skanzenmartin.sk

Objednávanie skupín
telefón: +421 43 24 58 116 (pokladňa múzea)

Poverená zastupovaním vedúcej MSD:

Mgr. Tatiana Kadlecová
e-mail: tatiana.kadlecova@snm.sk
tel.: +421 43 24 58 112, +421 43 24 58 111

Kontakty na zamestnancov múzea

Mgr. Radovan Sýkora
riaditeľ SNM v Martine

sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155    
             036 80 Martin
e-mail:   radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 413 3096

PhDr. Mária Halmová
zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 41 310 11


Ďalšie objekty múzea