Vstupné


Cenník platný od 1. 5. 2017. Vstupné je možné zaplatiť len v hotovosti. / Admission fees can be paid only with cash.
 
 Bežné vstupné | Admission fees  
 Dospelí | Adults  3 €
 Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia | Children age 6 and up, students and seniors  1,50 €
 Rodinná vstupenka malá * | Family Ticket Small*  4,50 €
 Rodinná vstupenka veľká ** | Family Ticket Big**  7,50 €
 

Programové vstupné | Admission fees for program day
 
 Dospelí | Adults  4 €
 Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia | Children age 6 and up, students and seniors  2 €
 Rodinná vstupenka malá * | Family Ticket Small*  6 €
 Rodinná vstupenka veľká ** | Family Ticket Big**  10 €


Ostatné služby | Other services  
Vzdelávacie programy | Educational programs vo výške programového vstupného
Fotografovanie (svadobné, ostatné) | Photography (wedding, other) 50 € 

* Rodinná vstupenka malá - jeden dospelý a deti (maximálny počet 3) | * Family Ticket Small - one adult and children (up to 3 children)
** Rodinná vstupenka veľká - dvaja dospelí a deti (maximálny počet 3) | ** Family Ticket Big - two adults and children (up to 3 children)

Deti nad 6 rokov - deti a mládež do veku 18 rokov | Children age 6 and up - children and young up to 18 years old
Študenti - držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad | Students - ISIC and EURO 26 cardholders with valid student card
Seniori - od 62 rokov, k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti | Seniors - visitors over 62 years old with ID card

Vstup zdarma | Free entry
deti do 6 rokov | Children under 6 years old
1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov | 1 accompanying teacher for every 10 students
deti z detských domovov | Children from children´s homes
držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S | Disabled visitors with valid ZŤP/ZŤP-S card (local ID for the disabled people) or equivalent certificate freom another country, together with a photogrpahic ID
zamestnanci MK SR | Employees of the Ministry of Culture SR
držitelia VIP vstupenky SNM | VIP card of Slovak National Museum cardholders
držitelia preukazu ICOM | ICOM cardholders
držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií České republiky | ZMS and AMG (Slovak and Czech museum associations) cardholders
zamestnanci Národního muzea po predložení osobnej karty zamestnaca | Employees of the Národní Muzeum (National Museum in Prague) with valid card
držitelia novinárskeho preukazu | Journalists with valid journalist card

Objednávanie skupín
Pri väčšom počte členov skupiny (napr. školská trieda...) si, prosím, objednajte svoju návštevu na pokladni múzea v čase otváracích hodín na t. č. 043/ 24 58 116. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.
 
Kultúrne poukazy
Múzeum prijíma do 12. novembra 2020 kultúrne poukazy.