Čaro Vianoc

od 2. 12. 2019 do 15. 1. 2020


Výstava vianočných ozdôb a tradičných hračiek. Návštevník môže na výstave vidieť tradičné drevené ozdoby, koníky a iné hračky typické pre obdobie 1. ČSR ako aj ozdoby, ktoré zdobili vianočné stromčeky v časoch ČSSR. 

K výstave je pripravená exkurzia zvykmi a tradíciami adventu pre žiakov ZŠ. Na exkurziu je potrebné a prihlásiť tri dni vopred. Absolvovať exkurziu je možné do 19.12.2019. 

Plagát (PNG, 3,2 MB)