Desatoro o gajdách 2017

od 14. 6. 2017 do 30. 9. 2017


SNM-Múzeum Slovenských národných rád v spolupráci s Hudobným múzeom pripravili pre verejnosť reprízu jedinečnej výstavy s názvom „Desatoro o gajdách". Výstava bude slávnostne otvorená vo výstavných priestoroch Múzea SNR, ako súčasť sprievodného programu 58. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu – Myjava 2017. V rámci otvorenia výstavy vystúpi gajdošská muzika „Bosoráci z Piechova".

Gajdy predstavujú jedinečný archaický hudobný nástroj. Z hľadiska slovenského ľudového inštrumentára sú gajdy najdôležitejší aerofón. Od roku 2015 sú gajdy a gajdošská kultúra zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Ich pôvod siaha až do staroveku, kedy sa ich využívanie predpokladá u prvých civilizácií v Mezopotámii a Babylone. Prvý písomný doklad o gajdách zanechal rímsky historik Suetonius, opísal predmet „tibia utricularis", ako píšťalu s mechom. Obľúbenosť zvuku gájd prispela k rozvoju gajdošstva aj v regiónoch mimo miesta pôvodného vzniku. Dnes sú gajdy integrálnou súčasťou kultúr vo väčšine európskych národov.

Svoje ojedinelé postavenie medzi hudobnými nástrojmi majú gajdy nielen z hľadiska ich pôvodu a rozšírenia, ale aj vďaka ich funkcii. Gajdy majú jedinečnú akustickú osobitosť s možnosťou jej využitia pri jednoduchých aj virtuóznych hrách. Originálny nástroj, akým sú gajdy, bol v minulosti využívaný všetkými spoločenskými vrstvami. Hraním na gajdy si spríjemňovali chvíle pastieri, kaukliari, žobráci no boli aj neoddeliteľnou súčasťou zábav cisárov, kráľov či dvoranov.

Výstava ,,Desatoro o gajdách" ponúka návštevníkom širokospektrálny pohľad na históriu, rozvoj a súčasnú podobu gajdošstva na území Slovenska, ale aj mimo neho. Poskytuje možnosť zoznámiť sa rôznymi variáciami tohto hudobného nástroja ako aj jeho jednotlivých súčastí a nástrojov potrebných k ich výrobe. Súčasťou výstavy sú aj predmety umeleckej tvorby a pastierske výjavy viažuce sa k profesii gajdošstva.