Návrat ku koreňom

od 10. 7. 2017 do 10. 11. 2017


,,Návrat ku koreňom" je názov najnovšej výstavy v priestoroch Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Približuje problematiku vysťahovalectva československých občanov do Spojených štátov amerických počas 20. a 30. rokov minulého storočia. Výstava zachytáva osobný príbeh Edwarda Johna Konečníka, zaraďujúceho sa k prvej generácii amerických Slovákov.

Edward John Konečník sa narodil 6. 7. 1940 v meste New York svojim rodičom, Jánovi a Zuzane Konečníkovcom pochádzajúcich z obcí Krajné a Brestovec. Rodičia Edwarda Johna Konečníka odišli do Spojených štátov amerických v roku 1929 za vidinou lepších pracovných možností. Napriek tomu, že Edward John Konečník vyrastal v prostredí robotníckeho Brooklynu, jeho rodičia ho vychovávali v duchu slovenských tradícii a kultúry, čím vyformovali u mladého Eda národné povedomie a silnú väzbu k rodnému Slovensku.

Rodinná výchova ovplyvnila Edwarda Johna Konečníka aj vo výbere svojich záujmov, medzi ktoré patrí aj slovenská ľudová hudba a folkloristika. Mladý Edy už v detstve vynikal v hre na harmoniku. Táto záľuba priviedla E. J. Konečníka aj k výberu jeho profesie. Po absolvovaní základného vzdelania pokračoval E. J. Konečník vo vysokoškolskom štúdiu na High School of Music and Art v New Yorku. Láska k hudbe a vrúcny vzťah k slovenčine ako aj profesia učiteľa hudby ho priviedli k tomu, že sa začal venovať spracovaniu a úprave slovenských piesní. Medzi najznámejšiu takto upravenú pieseň patrí aj ,,Prišiel som ja z Ameriky" s rýchlym tempom piesne, ktorú Edy Konečník obhajuje ako ,,americký folklór" , teda ako slovenskú pieseň upravenú na americké pomery.

Edward John Konečník navštívil krajinu svojich predkov prvýkrát v roku 1960 v spoločnosti svojej matky a sestry Milky. Navštívili svojich príbuzných ale aj Myjavu, kde mal Edy Konečník príležitosť spoznať a zahrať si so Samkom Dudíkom. Druhá možnosť navštíviť Slovensko (resp. v tom čase ČSSR) sa Edymu naskytla v roku 1984. Dostal pozvanie od Matice slovenskej na Folklórne slávnosti v Detve, kde mal príležitosť, predstaviť sa krátkym programom. Následne sa E. J. Konečník vracia na Slovensko aj v rokoch 1985 a 1988 na pozvanie Matice Slovenskej. V roku 1988 prichádza aj k spolupráci medzi E. J. Konečníkom a vydavateľstvom OPUS, majúce záujem o vybrané hudobné diela.

V Spojených štátoch v meste New Jersey organizuje E. J. Konečník pravidelne podujatie Slovak Heritage Festival in New Jersey – Festival slovenského dedičstva pre všetkých Slovákov žijúcich v Amerike. V rámci programu sú vždy pozvané aj umelecké súbory zo Slovenska. Takisto je aj zakladajúcim členom organizácie Slovunion – Národná únia Slovákov, ktorá začala svoju činnosť 21. januára 1990. Bude pre nás veľkou cťou privítať Edwarda Johna Konečníka aj v priestoroch Múzea Slovenských národných rád v Myjave.