Odboj

od 28. 8. 2020 do 31. 1. 2021


Výstava návštevníkom priblíži neľahké obdobie rokov 1939 – 1945, predovšetkým v rámci toho, ako sa svetové udalosti dotkli miestnych špecifík a postoja obyvateľstva podjavorinsko-podbradlianskeho regiónu.

Zmapuje spoločenské predpoklady pre vznik a význam partizánskeho hnutia, prostredníctvom predmetov sa pokúsi oživiť atmosféru doby, ktorá na obyvateľov veľmi často kládla extrémne fyzické a psychické nároky.

Autorom výstavy je pracovník múzea a autor knihy Javorinu Nemci nikdy nedostanú Mgr. Juraj Krištofík, PhD. 

Plagát (PNG, 4,3 MB)