Odboj

od 28. 8. 2020 do 26. 3. 2021


Predĺžili sme pre vás výstavu Odboj, ktorá potrvá až do 26. marca. Keďže v tejto neistej dobe hrozí, že múzeá dovtedy aj tak nebudú sprístupnené verejnosti, pracujeme aj na viacerých alternatívach, ako vám aspoň čiastočne priblížiť obsah výstavy.

Výstava návštevníkom priblíži neľahké obdobie rokov 1939 – 1945, predovšetkým v rámci toho, ako sa svetové udalosti dotkli miestnych špecifík a postoja obyvateľstva podjavorinsko-podbradlianskeho regiónu.

Zmapuje spoločenské predpoklady pre vznik a význam partizánskeho hnutia, prostredníctvom predmetov sa pokúsi oživiť atmosféru doby, ktorá na obyvateľov veľmi často kládla extrémne fyzické a psychické nároky.

Autorom výstavy je pracovník múzea a autor knihy Javorinu Nemci nikdy nedostanú Mgr. Juraj Krištofík, PhD. 

Plagát  (JPG, 539,4 kB)