Za hviezdou

od 7. 12. 2015 do 31. 1. 2016

Jedným z neodmysliteľných symbolov vianočných sviatkov je i betlehem.História betlehemu siaha až na prelom 12. a 13. stor., keď František z Assisi, taliansky kňaz a zakladateľ Rádu františkánov, postavil v jaskyni prvý živý betlehem ako spomienku na narodenie a odkaz Ježiša Krista. Priviedol kravu, oslíka a z priateľov zostavil „svätú rodinu" – Jozefa, Máriu a malého Ježiška. Na Štedrý deň pozval k živému obrazu svojich najbližších. Chýr o maštaľke sa rozšíril do ďaleka a k jaskyni sa uberali zástupy pútnikov.

Neskôr sa námetom začali zaoberať aj ľudoví a profesionálni umelci. Vznikli malé i veľké betlehemy z dreva, papiera, slamy, porcelánu i hliny, a tak sa začala ich cesta do kresťanských rodín.

Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave v spolupráci so Slovenským národným múzeum v Martine otvorí dvere svojich výstavných priestorov 7.12. 2015 o 16:00 hod. a predstaví návštevníkom výstavu pod názvom ,,Za hviezdou". Výstava prezentuje rôznorodé umelecké stvárnenie biblického príbehu o narodení Ježiša Krista. Betlehemy zo širokého okolia Slovenska, ktoré sú doplnené textami a vinšmi súvisiacimi s blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Cieľom výstavy je sprítomniť podstatu sviatku pre návštevníka. Návštevník bude mať možnosť vidieť napríklad skrinkový prenosný betlehem z Malachova z roku 1972, ktorý slúžil na vinšovanie alebo prenosný betlehem z Babína zo začiatku 20. stor., ktorý bol určený na hranie betlehemskej hry. Taktiež budú vystavené betlehemy izbové, napríklad z Banskej Belej alebo Oravy.

K nezabudnuteľnej atmosfére počas otvorenia výstavy prispeje aj vystúpenie ZVONKOHRY Košariská - Priepasné. Príďte sa zohriať vianočným punčom a vychutnať si vôňu a čaro vianočných sviatkov.

Výstava bude trvať do 31.1. 2016.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Súčasťou výstavy je vzdelávací program pre školy „Vyobrazenie vianočného príbehu".

Bližšie informácie na tel. čísle 034/2451102 alebo na e-mailovej adrese: muzeumsnr@snm.sk, danka.janovickova@snm.sk