Ženy v národno-emancipačnom hnutí 2017

od 31. 10. 2017 do 31. 1. 2018


SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave v spolupráci so SNM-Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre predstaví vo svojich výstavných priestoroch výstavu pod názvom ,,Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci."

V 19. storočí nebolo samozrejmosťou, aby ženy boli súčasťou verejného života. Nemohli zastávať pozície, ktoré v tej dobe prináležali výlučne mužom. Postavenie ženy sa nieslo v znamení nemeckého hesla: Kinder, Kirche, Küche, teda deti, kostol, kuchyňa. Po prijatí spisovnej slovenčiny v roku 1843, sa v slovenských dobových periodikách začínajú objavovať články o potrebe vzdelávania žien. Následne je možné pozorovať zvýšený záujem žien o národné dianie a literárnu tvorbu. 

Výstava ,,Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci" predstavuje životy známych i menej známych žien, ktoré sa počas svojho života neriadili spoločenskými predsudkami a svojou činnosťou prispeli k pozdvihnutiu ,,ženskej duše". Nemalou mierou k tomu prispelo aj vytvorenie ženského spolku Živena. Prostredníctvom výstavy môžete spoznať životné príbehy žien úzko súvisiacich so štúrovskou generáciou ako boli Anička Jurkovičová, Mária Pospíšilová, Adela Ostrolúcka a iné. Výstava približuje emancipačné hnutie nielen v slovenskom, ale aj českom prostredí prezentované cez osobnosti Boženy Nemcovej a Bohuslavy Rajskej.

Chcete vedieť aký mali národní buditelia vzťah k ženám? Do koho bola zamilovaná Anička Jurkovičová? Za akých podmienok zomrela Adela Ostrolúcka? Aké ženy ovplyvňovali Ľudovíta Štúra? Odpovede na tieto a iné otázky nájdete vo výstavných priestoroch Múzea Slovenských národných rád v Myjave, na Štúrovej ulici č. 2, kde si výstavu môžete pozrieť v termíne od 25. 10. 2017 do 31.1. 2018. Súčasťou výstavy sú módne ukážky, nábytok a interiérové súčasti využívané v období 19. storočia. Výstava vznikla v spolupráci so SNM-Múzeom Červený Kameň.

Viac info:
Mgr. Dávid Camacho,
muzeumsnr@snm.sk; +421 34 245 1103;
www.snm.sk