Programový archív

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 z 10

ďalšia >   posledná »

 

Slovenská národná rada v toku času

Slovenská národná rada v toku času od 15. 5. 2019

SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave prezentuje dejinné udalosti spojené so vznikom Slovenskej národnej rady (SNR) v rokoch 1848 –1849. Základom bol pôvodne dom Anny Kolényovej, kde 19. septembra...

 

Generál na javisku. Vernisáž výstavy

Generál na javisku. Vernisáž výstavy od 4. 6. 2019 do 30. 8. 2019

Osobnosť M. R. Štefánika (1880 – 1919) v sebe ukrýva atribúty dramatickej postavy. Jeho profesionálny, či osobný život a dejinné zmeny, ktorých sa stal súčasťou aj ich hýbateľom, ho priam predurčujú k námetu pre...

 

Múzeum Milana Rastislava Štefánika

Múzeum Milana Rastislava Štefánika

Expozícia pripravená k 125. výročiu narodenia M. R. Štefánika má spomienkový charakter. Návštevníkom symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín prostredníctvom jeho zhmotneného, ale aj...

 

Slovenské národné rady v slovenských dejinách

Slovenské národné rady v slovenských dejinách

V úvode expozície je prezentované obdobie revolučných rokov 1848/49 – veľká dobová mapa časti Európy a na nej i Slovensko, vstupujúce na scénu európskych dejín. Oblúková brána s kópiou historickej zástavy a nad ňou...

 

Jar národov – revolučné roky 1848/49

Jar národov – revolučné roky 1848/49

Národná kultúrna pamiatka dom Anny Koléniovej má na fasáde osadenú pamätnú tabuľu s citátom z Histórie povstania slovenskieho 1848 od Mikuláša Dohnányho (1850): „V dome výbornej pani...

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 z 10

ďalšia >   posledná »