Programový archív

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 z 10

ďalšia >   posledná »

 

Daniel Gálik

Daniel Gálik od 11. 9. 2019 do 22. 11. 2019

Začiatkom roka uplynulo 100 rokov od narodenia divadelného scénografa a sochára Daniela Gálika (6. 1. 1919 Myjava). Osobnosť i dielo tohto významného umelca, ktorý sa radí medzi najstaršiu generačnú vlnu slovenských...

 

Slovenská národná rada v toku času

Slovenská národná rada v toku času od 15. 5. 2019

SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave prezentuje dejinné udalosti spojené so vznikom Slovenskej národnej rady (SNR) v rokoch 1848 –1849. Základom bol pôvodne dom Anny Kolényovej, kde 19. septembra...

 

Múzeum Milana Rastislava Štefánika

Múzeum Milana Rastislava Štefánika

Expozícia pripravená k 125. výročiu narodenia M. R. Štefánika má spomienkový charakter. Návštevníkom symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín prostredníctvom jeho zhmotneného, ale aj...

 

Slovenské národné rady v slovenských dejinách

Slovenské národné rady v slovenských dejinách

V úvode expozície je prezentované obdobie revolučných rokov 1848/49 – veľká dobová mapa časti Európy a na nej i Slovensko, vstupujúce na scénu európskych dejín. Oblúková brána s kópiou historickej zástavy a nad ňou...

 

Jar národov – revolučné roky 1848/49

Jar národov – revolučné roky 1848/49

Národná kultúrna pamiatka dom Anny Koléniovej má na fasáde osadenú pamätnú tabuľu s citátom z Histórie povstania slovenskieho 1848 od Mikuláša Dohnányho (1850): „V dome výbornej pani...

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 z 10

ďalšia >   posledná »