Archív

« prvá   < predošlá

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 z 10

ďalšia >   posledná »

 

Ako vzniká kniha

Ako vzniká kniha od 3. 3. 2011 do 11. 3. 2011

     Podujatie pri príležitosti 130. výročia narodenia Daniela Pažického (1881 – 1941) venované tomuto kníhtlačiarovi, myjavskému rodákovi, jeho činnosti a zároveň procesu vzniku knihy od...

 

Život reči

Život reči od 3. 3. 2011 do 27. 5. 2011

     Interaktívna výstava zameraná na rozvoj jazykových a komunikačných zručností mládeže i širokej verejnosti pomocou modernej technológie, najmä počítačovej techniky. 

 

Óda či SMS

Óda či SMS 10. 2. 2011

     Valentínsky program približujúci vyznávanie lásky v 19. storočí prostredníctvom osobností zo slovenskej histórie, ako bol Ľudovít Štúr a jeho láska ku krásnej Adele Ostrolúckej, ktorá bola...

 

Život bobra VIII.

Život bobra VIII. od 2. 12. 2010 do 28. 2. 2011

     Putovná výstava Vám prostredníctvom fotografií predstaví život rodinky bobrice „Ráchel“. Autori výstavy Tomáš Hulík, Fedor Čiampor i Andrej Šutek pozorovali približne 8 rokov bobra...

 

Zápis do zoznamu Európskeho dedičstva

Zápis do zoznamu Európskeho dedičstva 21. 7. 2010

Slovenské národné múzeum - Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách Vás pozýva dňa 21. 7. 2010 o 11 hod na slávnostné odhalenie pamätnej tabule, ktorá svetu oznámi zápis rodného domu Milana Rastislava...

 

« prvá   < predošlá

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 z 10

ďalšia >   posledná »