Bádatelia


Ak chcete prísť bádať v zbierkovom fonde múzea, ktorý pozostáva z takmer 7 000 zbierkových predmetov, ste vítaný.

Postup:

  1. Preštudujte si Bádateľský poriadok (PDF, 1,3 MB) SNM - Múzea SNR v Myjave a Cenník (PDF, 378,2 kB).
  2. Žiadosť s uvedením účelu bádania pošlite riaditeľovi múzea (resp. zástupcovi riaditeľa) minimálne sedem dní pred predpokladaným termínom bádania.
  3. Po jej posúdení, sa Vám ohlási zodpovedný pracovník múzea a dohodne sa s Vami na presnom termíne bádania v našom múzeu.
  4. Dostavte sa v dohodnutom termíne bádať. 


Kontakt pre poslanie žiadostí:

e-mail: myjava@snm.sk
alebo poštou na adresu:
SNM-Múzeum Slovenských národných rád
Štúrova 2
907 01 Myjava