Zbierkový fond múzea


Zbierkový fond SNM – Múzea SNR v Myjave sa viaže predovšetkým k dejinám jednotlivých Slovenských národných rád, osobnostiam slovenských dejín a k myjavskému vysťahovalectvu. Vo fonde sú aj zbierky etnografické, zbierky dokumentujúce regionálne cechy a remeslá, odev, textil, dejiny kultúry a výtvarné umenie vo vzťahu k prezentovaným osobnostiam a výtvarníkom regiónu. 

Zbierkovým predmetom číslo 1 v SNM – Múzeu SNR v Myjave je tzv. Hurbanovský stôl, za ktorým dňa 19. septembra 1848 zasadala prvýkrát na území Slovenska I. Slovenská národná rada. Významnými exponátmi sú ďalšie dokumenty týkajúce sa revolúcie v rokoch 1848/49, či už napr. originál zatykača na Štúra, Hurbana a Hodžu alebo vkladná knižka vdovy A. Kolenyovej, v ktorom sa nachádza i jej podpis. 

V SNM-Múzeu SNR sa nachádza veľmi rôznorodý zbierkový fond s mnohými zaujímavými zbierkovými predmetmi, ktorá môžete vidieť v našich expozíciach alebo výstavách.