Charakteristika

Zbierkový fond SNM-Múzea SNR v Myjave sa viaže predovšetkým k dejinám jednotlivých Slovenských národných rád, osobnostiam slovenských dejín a k myjavskému vysťahovalectvu. Vo fonde sú aj zbierky etnografické, zbierky dokumentujúce regionálne cechy a remeslá, odev, textil, dejiny kultúry a výtvarné umenie vo vzťahu k prezentovaným osobnostiam a výtvarníkom regiónu.