Informácie pre návštevníkov


SNM – Múzeum SNR v Myjave je od 6. mája 2020 opäť prístupné verejnosti v zmysle platných otváracích hodín a pri dodržaní nasledovných podmienok.

Podmienky vstupu do objektov SNM – Múzea SNR v Myjave 
1. Vstup do priestorov Múzea SNR je povolený len s ochranným rúškom na tvári, resp. s inou alternatívou prekrytia tváre. 
2. Vstup do objektov Múzea SNR je možný iba po aplikovaní dezinfekcie na ruky a zmeraní telesnej teploty, ktoré sa vykonajú pri vstupe do budovy.
3. Vstup do priestorov Múzea SNR je povolený maximálne 5 ľuďom naraz. 
4. Prepočítaný počet návštevníkov na každý vnútorný priestor prístupný verejnosti v Múzeu SNR v Myjave je maximálne 35 ľudí, pri zachovaní odstupu osôb minimálne 2 m. 
5. Prehliadky expozícií a výstavy sú individuálne, bez poskytnutia lektorátu. 
6. Zákaz požívať jedlo a nápoje vo výstavných a expozičných priestoroch. 
7. SNM – Múzeum SNR neorganizuje až do odvolania žiadne kultúrne podujatia a skupinové akcie. 
8. Od 5. júna 2020 je vstup do expozičných a výstavných priestorov múzeí každú prvú nedeľu v mesiaci voľný (bezplatný). 

Počas sviatku 1. septembra 2020 bude Múzeum SNR v Myjave zatvorené.
Počas sviatku 1. septembra 2020 bude Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách otvorené v riadnom čase:
 
8.30 - 16.30 h s posledným vstupom o 15.30 h  
Radi by sme Vás informovali, že v prípade záujmu o prehliadku expozície je možné dohodnúť si termín prehliadky minimálne tri kalendárne dni vopred

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred.

Prístup do objektu pre osoby ZŤP
V SNM – Múzeu SNR nie je vytvorený bezbariérový prístup.

Usmerneie pre návštevníkov
(JPG, 245,3 kB)