Informácie pre návštevníkov

Oznamujeme návštevníkom Múzea Slovenských národných rád v Myjave, že v múzeu budú prebiehať komplexné rekonštrukčné práce. Múzeum SNR bude preto uzatvorené od termínu 1.2. 2018. O ukončení rekonštručných prác a znovuotvorení múzea budeme včas informovať. Za pochopenie ďakujeme. 

Zároveň vás chceme informovať, že v prípade záujmu o prehliadku expozície je možné dohodnúť si termín prehliadky minimálne tri kalendárne dni vopred. 

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
V SNM-Múzeu SNR nie je vytvorený bezbariérový prístup.

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred.