Informácie pre návštevníkov

SNM – Múzeum Slovenských národných rád sa podľa Covid automatu od pondelka 18.10.2021 nachádza v I. stupni ohrozenia

Podmienky vstupu do objektov SNM – Múzea SNR v Myjave 
1. Vstup do priestorov interiéru aj exteriéru Múzea SNR je povolený len s respirátorom FFP2 na tvári. 
2. Vstup do objektov Múzea SNR je možný iba po aplikovaní dezinfekcie na ruky a zmeraní telesnej teploty, ktoré sa vykonajú pri vstupe do budovy. 
3. Vstup do priestorov Múzea SNR je povolený výlučne v priechodovom systéme, bez vytvárania skupín pri dodržaní 1 osoba na 15 m2, t.j. maximálny počet osôb v priestoroch Múzea SNR je 25 osôb. 
4. Platí zákaz podávania rúk. 
5. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je táto osoba povinná zostať v domácej izolácii. 
6. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestory múzea. 
7. Prehliadky expozícií a výstav sa poskytujú v zmysle platného návštevného poriadku SNM – Múzea SNR s obmedzeným počtom návštevníkov (viď. bod 3). 
8. Zákaz požívať jedlo a nápoje vo výstavných a expozičných priestoroch. 
9. SNM – Múzeum SNR neorganizuje až do odvolania žiadne hromadné kultúrne podujatia a skupinové akcie. 

Voľná nedeľa 

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020. 

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred. 

Prístup do objektu pre osoby ZŤP 

V SNM – Múzeu SNR nie je vytvorený bezbariérový prístup.  

Usmerneie pre návštevníkov

(JPG, 245,3 kB)