Informácie pre návštevníkov


Radi by sme Vás informovali, že v prípade záujmu o prehliadku expozície je možné dohodnúť si termín prehliadky minimálne tri kalendárne dni vopred

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred.

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
V SNM – Múzeu SNR nie je vytvorený bezbariérový prístup.