Kontakty


Sídlo:
SNM – Múzeum Slovenských národných rád  
Štúrova 2  
907 01 Myjava

Kontakt: 
tel.: +421 34 245 11 03; +421 34 245 11 03
e-mail: marian.imriska@snm.sk; muzeumsnr@snm.sk
web: www.snm.sk/msnr 

Mgr. Alena Petráková
riaditeľka
sídlo: Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava
e-mail: alena.petrakova@snm.sk
telefón: +421 34 245 1101

Kontakty na zamestnancov múzea 

Ďalšie objekty múzea