Kontakty


Mgr. Alena Petráková
riaditeľka

sídlo: Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava
e-mail: alena.petrakova@snm.sk
telefón: +421 34 245 1101
mobil: +421 907 722 550
web: www.snm.sk 

Sídlo múzea  
SNM – Múzeum SNR 
Štúrova 2  
907 01 Myjava 

Kontakty na zamestnancov múzea 

Ďalšie objekty múzea