Lektoráty

SNM – Múzeum Slovenských národných rád, Myjava
Slovenské národné rady v dejinách
8. a 9. ročník ZŠ, SŠ
dĺžka programu: 45 min.
)optimálny počet osôb v skupine: 30
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis
Výklad poskytuje ucelený prehľad slovenských dejín od revolučného roku 1848, obdobia dobrovoľníckych výprav, štúrovcov a vzniku prvej SNR cez obdobie prvej a druhej svetovej vojny a vznik ďalších národných rád až po súčasnosť. Súčasťou Múzea SNR je aj národná kultúrna pamiatka dom pani Kolényovej.

SNM – Múzeum M. R. Štefánika, Košariská
M. R. Štefánik
ZŠ, SŠ
dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet osôb v skupine: 30
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis
Lektorský výklad prináša pohľad na život M. R. Štefánika a udalosti spojené s jeho prácou prostredníctvom viac ako 200 historických artefaktov múzejnej expozície. Prehliadka je doplnená multimediálnou prezentáciou o živote M. R. Štefánika.

Poskytujeme lektorské sprievody k expozíciám a výstavám skupinám nad 10 osôb. Maximálny počet osôb v skupine je 40.