Ateliér Štefana Bednára

od 13. 4. 2016, 11:45 do 13. 10. 2016, 11:45

Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave pozýva na výchovno - vzdelávací program s názvom "Ateliér Štefana Bednára", ktorý je súčasťou aktuálnej výstavy. Program priblížuje život akademického maliara Štefana Bednára cez príbeh, ktorý je doplnený návštevou výstavy a oboznámenim sa s jeho dielami. Taktiež má žiak možnosť pracovať s pracovnými listami a vyskúšať si tvorbu karikatúry. Určený je pre  3.- 4.ročník 1.stupňa a 2.stupeň základných škôl, 8-ročné gymnáziá.

Bližšie informácie: 0918 905 925, 034/2452111. e-mail: danka.janovickova@snm.sk