Noc múzeí a galérií 2016

21. 5. 2016, 10:00

Noc múzeí a galérií

10:00 -22:00 hod.

SNM - Múzeum SNR v Myjave           

I tento rok sa Múzeum Slovenských národných rád v Myjave rozhodlo prezentovať návštevníkovi niekoľko zaujímavých zbierkových predmetov, ktoré sú počas roka ukryté pred zrakmi verejnosti, v depozitároch múzea. Prostredníctvom kvízu si návštevník môže ,,otestovať“, či spozná vystavené predmety a ich pôvodnú funkciu. Kvíz je vhodný pre detského i dospelého návštevníka.

Pre detských návštevníkov sme pripravili tvorivé dielne.

Okrem stálych expozícii si návštevník bude môcť pozrieť aj aktuálnu výstavu ,,Rodný kraj v spomienkach a tvorbe Štefana Bednára“, ktorá je venovaná 40. výročiu úmrtia akad. maliara a rodáka z Myjavy Š. Bednára.

SNM – Múzeum M. R. Štefánika

Od 15:00 do 21:00 hod.

Múzeum M. R. Štefánika na Košariskách ponúka návštevníkom netradičné prehliadky stálej expozície v jeho rodnom dome. Životný príbeh Dr. Milana Rastislava Štefánika bude prezentovaný formou pásma „Nahliadnutie do rodinnej korešpondencie“.

Od 19:00 do 20:00 hod.

Audiovizuálna prezentácia PhDr. Matúša Valihoru – Mohyla M.R. Štefánika na Bradle.

Pre detských návštevníkov čítanie rozprávok z knihy „Oči plné oblohy“ a tvorba pohľadníc.

Taktiež bude sprístupnená výstava „Potomci nezabúdajte“, inštalovaná v priestoroch evanjelického kostola, ktorá je venovaná histórií Cirkevného zboru  Košariská – Priepasné a M.R. Štefánikovi.

 Vstupné jednotné: 1,5€