Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Slovenských národných rád

20. 5. 2017, 10:00


SNM-Múzeum Slovenských národných rád

Sídlo: Štúrova 2, 907 01 Myjava
Otvorené: 10:00 - 22:00 hod.
Vstupné: 2 €

Program:
10:00 – 16:00 Prehliadka expozícii Múzea SNR v Myjave:
,, Čo ukrývajú depozitáre" - prezentovanie vybraných zbierkových predmetov formou kvízu
Prehliadka výstavy ,,T. G. Masaryk vo fotografii" – prehliadka aktuálnej výstavy
Tvorivé dielne pre detských návštevníkov
Burza odborných časopisov

16:00 – 22:00
,,S J.M. Hurbanom a A. Jurkovičovou na návšteve u pani Kolényiovej
,, Čo ukrývajú depozitáre"
Prehliadka výstavy ,,T. G. Masaryk vo fotografii" – prehliadka aktuálnej výstavy
Tvorivé dielne pre detských návštevníkov
Burza odborných časopisov 

Po 16:00 budú vstupy do múzea v hodinových intervaloch.

Kontakt
Tel.: +421 34 245 1102
Mail: lenka.mlcuhcova@snm.sk
Web: ww.snm.sk
Facebook: SNM-Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika 


SNM-Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum M. R. Štefánika

Sídlo: Košariská 92, 906 15
Otvorené: 10:00 – 22:00 hod.
Vstupné: 2 €

Program:
10:00 – 16:00
Prehliadka expozície v sprievode lektora
Prehliadka výstavy ,, Potomci nezabúdajte" / ev. kostol Košariská
Premietanie filmu ,, Roky bojov, obetí a nádejí"
Tvorivé dielne pre detských návštevníkov

16:00 – 22:00
,,Čarovný večer s Albertínou Štefánikovou, možno príde i kúzelník" - Netradičná prehliadka rodného domu M. R. Štefánika so Štefánikovou matkou (rozprávanie o magickej sile byliniek zo záhrady Štefánikovej matky, stretnutie s kúzelníkom)
,,Šachová rozprávka pre všetkých"
Prehliadka výstavy ,, Potomci nezabúdajte" / ev. kostol Košariská
Premietanie filmu ,, Roky bojov, obetí a nádejí" 

Po 16:00 budú vstupy do múzea v hodinových intervaloch.

Kontakt
Tel.: 034/ 245 2111, 034/ 624 2626
Mail: dana.janovickova@snm.sk
Web: www.snm.sk
Facebook: SNM-Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika