Oslavy 139. výročia narodenia generála M. R. Štefánika

21. 7. 2019, 09:00


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom Slovenských národných rád (SNM – MSNR), obcou Košariská a CZ ECAV Košariská – Priepasné pozývajú verejnosť na oslavy 139. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika, ktoré sa uskutočnia v nedeľu, 21. júla 2019, v Košariskách.


Celodenný slávnostný program

09:30
Slávnostné služby Božie, evanjelický kostol, Košariská.
11:00 
Slávnostný akt pred rodným domom M. R. Štefánika.
(Kladenie vencov a kytíc, hymna SR, privítanie prítomných, slávnostné príhovory, dekorovanie ocenených hostí, hymnická pieseň, prehliadka SNM – MSNR, Múzea M. R. Štefánika)
13:00
Slávnostné otvorenie výstavy Generál na javisku v evanjelickom kostole v Košariskách.
Výstava je organizovaná v spolupráci Divadelného ústavu Bratislava a SNM – MSNR. Vznikla pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika a reflektuje divadelné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré vychádzajú zo Štefánikovho života a diela.
13:15
Prednáška Štefánik v divadelných podobách v evanjelickom kostole v Košariskách. Prednáša prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. Prednáška je spojená s prezentáciou monografie.
15:00
Koncert MUSICA TEMPRIS v evanjelickom kostole v Košariskách. 
Výber z diel majstrov chrámovej hudby J. S. Bacha, A. Dvořáka, V. Figuša-Bystrého, Š. Fajnora v podaní organ – Marta Gáborová, mezzosoprán – Terézia Janeková. Spevácky zbor Animatus.
13:00 – 16:30
Scénické prehliadky s M. R. Štefánikom. 
Stretnutie modrookého generála s mladou študentkou histórie prenesie návštevníkov v čase do obdobia rokov 1880 – 1919 a poodhalí veľa zaujímavostí zo Štefánikovho súkromia.