Uzatvorenie múzea z dôvodu rekonštrukcie

od 9. 1. 2020 do 30. 4. 2020


SNM – Múzeum Slovenských národných rád upozorňuje, že z dôvodu rekonštrukcie bude do 30. 04. 2020 uzatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.