Expozície

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ od 4. 5. 2021

SNM – Múzeum SNR – Múzeum Milana Rastislava Štefánika otvára novú expozíciu venovanú Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Prístupná pre verejnosť bude od 04. mája 2021. Stvárnením a obsahovou náplňou nová...

 

Slovenská národná rada v toku času

Slovenská národná rada v toku času od 15. 5. 2019

SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave prezentuje dejinné udalosti spojené so vznikom Slovenskej národnej rady (SNR) v rokoch 1848 –1849. Základom bol pôvodne dom Anny Kolényovej, kde 19. septembra...