Slovenské národné rady v slovenských dejinách


V úvode expozície je prezentované obdobie revolučných rokov 1848/49 – veľká dobová mapa časti Európy a na nej i Slovensko, vstupujúce na scénu európskych dejín. Oblúková brána s kópiou historickej zástavy a nad ňou symbolický zvon, ktorý evokuje Hurbanove verše „Bije zvon slobody“... Nasledujú dokumenty z rokov 1848/49. Žiadosti slovenského národa sú nainštalované na pozadí veľkej maľby ľudového zhromaždenia podľa Emila Bohúňa. Rovnako pôsobivý je aj obraz dobrovoľníkov so skutočným povozom a výstrojom. Uprostred stojaca slovenská lipa svojou výškou prerastá priestor, rovnako ako národ, čo sa hlási o svoje práva. Nasledujú portréty predstaviteľov prvej SNR, pečatidlá, vyhlášky, zatykače, centrá ďalších dobrovoľníckych výprav.

Prechodom okolo strážnych búdok s legionármi sa dostávame do 20. storočia, konkrétne do obdobia prvej svetovej vojny. Na jej pozadí sa rozohráva dej Clevelandskej deklarácie, Pittsburskej dohody, Manifestu Česko-Slovenskej národnej rady, česko-slovenských légií, Martinskej deklarácie, z ktorého sa rodí mapa inej Európy i nového štátu Česko-Slovenska. Symbolická tehlová stavba na poschodí sa rozvíja v oblúkových zvratoch tak, ako rástol národ a dospieval k vlastnej štátnosti. V línii tu nasleduje vznik druhej SNR a jej osudy ako celku, ale aj osudy jej dejateľov.

Hoci štátoprávne otázky vtedy zostali nedoriešené, národná myšlienka stále žila – zástavy národných spolkov vejúce na žrdiach, oslavy 10. výročia Pittsburskej dohody, Pribinove oslavy, snahy o autonómiu, vznik Snemu Slovenskej krajiny. Začína sa 2. svetová vojna, vzniká Slovenský štát (Slovenská republika). Slovenský národ v týchto ťažkých rokoch dozrieva a prostredníctvom tretej SNR a Slovenského národného povstania dokazuje svetu, že Slováci sú moderný demokratický národ.

Pred očami nám ožívajú roky 1944 – 1948, 1948 – 1965, obrodný rok 1968, Zákon o československej federácii, normalizačný proces a napokon zvonenie v novembri 1989, kedy sa na program dostalo aj riešenie štátoprávneho usporiadania.

Nasledujú roky 1990 – 1991, prijatie Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky v roku 1992, prijatie Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra 1992 a vznik nového štátu na mape Európy – Slovenskej republiky – 1. januára 1993.

Toto všetko dopĺňa audiovizuálna a multimediálna technika, ktorá návštevníkom umožňuje doplniť si vedomosti z danej oblasti. Z tohto hľadiska už expozícia Múzea SNR spĺňa nároky návštevníka tretieho tisícročia.