Vlastný výskum

Dlhodobá výskumná úloha sa zameriava na zdokumentovanie činnosti SNR a života a diela generála Milana Rastislava Štefánika.