Dary Karpát

od 9. 12. 2019 do 29. 2. 2020


Historicky podmienené prostredie utvorilo špecifický priestor, v ktorom sa rozvinula kultúrna entita ovplyvnená materiálnymi, prírodnými, sociálnymi podmienkami s bohatým dedičstvom zvykov a tradícií.

Výstava Dary Karpát prezentuje svetové kultúrne dedičstvo stáročiami uchovávané, ďalším generáciám odovzdávané v podobe 22 detailne prepracovaných miniatúr drevených sakrálnych stavieb od Ladislava Cidyla z Bardejova, v symbióze s najkrajšími sviatkami roka – narodením Ježiša Krista, na ktoré nadväzuje umelecká drevorezba figurálnej kompozície prenosných betlehemov Andreja Gavulu (1940) z Čabín.

Originálna architektúra, osobité výtvarné riešenie, majstrovská rezbárska zručnosť, pôvab, prostá krása a duchovná kultúra formovali jedinečný genius loci podnecujúci v človeku pokoru a úctu vzdávať hold majstrovstvu našich predkov. Výstava ponúka možnosť nahliadnuť nielen do bohatej klenotnice neoceniteľných darov Karpát, ale zároveň aj zbierkových predmetov múzejných fondov SNM – MUK.

Kurátorky výstavy:
Mgr. Miriam Božiková,
miriam.bozikova@snm.sk
mobil: +421 907 475 638

PhDr. Iveta Vasilenková,
iveta.vasilenkova@snm.sk