DEZIDER MILLY A RUSÍNSKO-UKRAJINSKÁ GRAFIKA SLOVENSKA

od 1. 12. 2016 do 12. 3. 2017

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku si v tomto roku pripomína dve okrúhle výročia – 60. výročie založenia múzea a 110. výročie narodenia národného umelca Dezidera Millyho – jedného zo zakladajúcich a najvýznamnejších predstaviteľov výtvarného umenia Rusínov-Ukrajincov Slovenska.
Pri príležitosti druhého z uvedených výročí bola dňa 1. decembra 2016 vo výstavnej sieni múzea sprístupnená výstava s názvom Dezider Milly a rusínsko-ukrajinská grafika Slovenska. Jedná sa o kolektívnu výstavu, na ktorej okrem grafickej tvorby D. Millyho sú predstavené aj grafické diela Oresta Dubaya, Štefana Hapáka, Stanislava Stankociho, Pavla Michaliča a Tomáša Olijára. Výstavu tvorí 65 grafických listov z oblasti pôvodnej voľnej grafiky, zrealizovaných grafickými technikami drevorezu, drevorytu, linorytu, linorezu, igelorytu, litografie, serigrafie, C-printu a kombinovanej techniky. Výstava predstavuje vývoj grafického umenia Rusínov-Ukrajincov Slovenska od 30. rokov 20. storočia po súčasnosť a verejnosť si ju môže prísť prehliadnuť do 12. marca 2017.

Reprodukcia: D. Milly, Vyhnanci (z cyklu Tokajík), 1956, litografia.

Kurátor výstavy: PaedDr. Ladislav Puškár

Doba konania výstavy: 1. 12. 2016 – 12. 3. 2017

Mediálni partneri SNM: TA SR, PRAVDA