Milan Bandurčin - Výtvarný denník

od 18. 6. 2010 do 31. 8. 2010

Milan Bandurčin – predstaviteľ strednej generácie súčasného ukrajinského výtvarného umenia na Slovensku. Narodil sa 5. októbra 1960 v Snine. Detstvo prežil v obci Ladomírov (okres Snina). Výtvarné vzdelanie nadobudol v rokoch 1976 – 1980 na odbore propagačnej grafiky Strednej školy umeleckého priemyslu v Košiciach, kde študoval u akademických maliarov Evy a Vladimíra Jeníkových a prof. Zlatice Reistedterovej. Po ukončení štúdia pracoval ako aranžér a výtvarník u viacerých zamestnávateľov v Košiciach. Od roku 1980 žije v Košiciach. Pracuje ako dizajner v reklamnej firme. Okrem dizajnu venuje sa grafike, kresbe, maľbe, ex librisu a ilustrácii pre deti. Vystavovať začal v roku 1984, kedy sa svojou tvorbou predstavil v Humennom. Okrem Slovenska boli jeho diela vystavené aj v Českej republike a Poľsku. Terajšia výstava je 12. samostatnou výstavou umelca. V rámci kolektívnych výstav bola tvorba autora v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku predstavená na výstave Výtvarné umenie Rusínov-Ukrajincov Slovenska XX. storočia v roku 1995. Základným inšpiračným zdrojom pre tvorbu umelca sú hlboko v pamäti uchované dojmy z detstva a bezprostredné pocity z každodenne prežitých udalostí. Tieto dojmy a pocity, ale aj všedné predmety a životné situácie, v akých sa človek ocitá, pretavuje do nadčasových mnohofigurálnych kompozícií, skratkovite zachytených denných záznamov alebo svojských piktografických znakov. V centre pozornosti autora je človek a jeho nezvratný životný osud. Cielom umeleckého snaženia autora nie je vytvorenie krásneho obrazu, ale výtvarné priblíženie sa k podstate zobrazovanej veci alebo javu a pravde o človeku. Výstava bola sprístupnená 18. júna 2010 v rámci 56. Slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov Slovenska a potrvá do 31.augusta 2010.

 

Ladislav Puškár

foto: Jozef Makara