S. Stepanov. Z brehov Vorskly

od 14. 6. 2019 do 31. 8. 2019Dňa 14. júna 2019, o 13.00 h sa vo výstavnej sieni SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku uskutoční vernisáž personálnej výstavy tvorby predstaviteľa súčasného ukrajinského výtvarného umenia Serhija Stepanova. Výstava s názvom Z brehov Vorskly sa za účasti autora uskutoční v prvý deň 65. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov na Slovensku. 

S. Stepanov sa narodil 9. apríla 1963 v meste Ochtyrka v Sumskej oblasti Ukrajiny. Výtvarné vzdelanie získal v Umelecko-priemyselnom inštitúte v Charkove. Okrem výtvarného umenia sa tiež venuje pedagogickej činnosti a archeológii. Od roku 2012 je členom Národného spolku umelcov Ukrajiny. Vystavovať začal v roku 1989 a jeho diela sa nachádzajú vo viacerých múzeách na Ukrajine, ako aj v súkromných zbierkach v Taliansku, Nemecku, Poľsku, Lotyšsku, Rusku a USA. 

Inšpiráciu pre svoju výtvarnú činnosť nachádza v dávnej histórii Slovanov a Ukrajiny, kultúre a živote národov, ktoré po stáročia obývali jej dnešné územie („Tripiľci", Skýti, Gréci), v prírode rodného kraja a odvekom inšpiračnom prameni – ženskej kráse. Ženu zobrazuje v úlohe dedinčanky, matky, nymfy, bohyne a aktu. Najviac štylizované dievčenské akty sú poznačené sochárskou tvorbou Alexandra Archipenka. 

Tematicky je umelecká tvorba S. Stepanova veľmi rozmanitá. V jeho maliarskom súbore môžeme nájsť diela mýticko-lyrické, surrealistické, etnografické, animalistické, biblické i vtipné. Pre výtvarnú tvorbu autora je charakteristická svietivá farebnosť, plošná maľba, často spojená s dekoratívnymi prvkami a štýl vychádzajúci z európskeho primitívneho umenia. 

Kurátor výstavy: PeadDr. Ladislav Puškár

Výstavu Z B R E H O V V O R S K L Y. Ozveny svetov dávnych predkov nájdete vo výstavnej sieni SNM – MUK, Centrálna 258, Svidník
Tešíme sa na vás!