Svet v ukrajinsko-slovenských farbách

od 15. 6. 2018 do 30. 9. 2018


Pozývame Vás na vernisáž výstavy

dňa 15. 06. 2018 / 14.00 h / Výstavná sieň SNM-MUK, Centrálna 258, Svidník.


Výstava Svet v ukrajinsko-slovenských farbách pozostáva z výberu maliarskej tvorby predstaviteľov rusínsko-ukrajinského výtvarného umenia, ktorí pochádzajú z oblasti severovýchodného Slovenska a dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, teda územia, ktoré v minulosti predstavovalo spoločnú kultúrnu oblasť a v priebehu 20. storočia prešlo zložitú cestu z hľadiska meniacich sa štátnych útvarov a politických zriadení. Po ukončení 1. svetovej vojny a vzniku 1. Československej republiky, súčasťou ktorej bola aj Podkarpatská Rus, neskôr Karpatská Ukrajina, vznikajú lepšie podmienky aj pre rozvoj rusínsko-ukrajinského výtvarného umenia.

Veľkú zásluhu na tom v terajšej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny mali predovšetkým dvaja vynikajúci umelci – absolventi Akadémie výtvarných umení v Budapešti Jozef Bokšaj a Adalbert Erdélyi a v oblasti severovýchodného Slovenska traja umelci Dezider Milly, Eva Bissová a Michal Dubay.

Z iniciatívy Jozefa Bokšaja a Adalberta Erdélyiho bola v roku 1927 v Užhorode založená Večerná škola maľby. Vďaka ním sa priebehu 30. rokov minulého storočia sformovala Zakarpatská maliarska škola, základ ktorej okrem J. Bokšaja a A. Erdélyiho tvorili ich žiaci Andrej Kocka, Vojtech Borecký, Zoltan Šoltes a Ernest Kontratovič, ku ktorým sa neskôr pripojili Fedor Manajlo, Havrylo Hľuk, Anton Kaššaj a iní.

V povojnovom období do výtvarného života Rusínov-Ukrajincov Slovenska vstupujú absolventi Akadémie výtvarných umení v Prahe a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Š. Hapák, I. Šafranko, M. Dic, A. Gaj, Juraj Kresila, Michal Čabala a neskôr aj iní.

Výstavu tvorí 38 maliarskych diel od 16-tich prevažne spomenutých autorov, ktoré boli vytvorené v období od 20-tych po 80-te roky minulého storočia.