Z krosna do Krosna

od 12. 2. 2019 do 31. 3. 2019


SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku ponúka návštevníkom reprízu výstavy 10. Medzinárodného bienále umeleckej ľanovej tkaniny Z krosna do Krosna 2018, ktorú organizuje v spolupráci s Múzeom remesiel v Krosne (Poľsko).

Jubilejného 10. ročníka sa zúčastňuje 90 umelcov, z ktorých 86 predložilo prácu do hlavnej súťaže, 4 zastupujú mladú generáciu tvorcov a prihlásili svoje diela do súťaže DEBUTY 2018. Celkovo bude predstavených 116 prác, vrátane 5 v súťaži DEBUTY. Autori a ich diela pochádzajú z 12 krajín: Fínska, Francúzska, Írska, Japonska, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Slovenska, Švajčiarska, Ukrajiny, Maďarska a Poľska. Najpočetnejšou skupinou sú majstri z Poľska. Bohatá účasť umelcov svedčí o pretrvávajúcom záujme o komornú umeleckú tkaninu založenú na ľanovej priadzi.

Zasadnutie poroty 10. Medzinárodného bienále umeleckej ľanovej tkaniny Z krosna do Krosna sa konalo 16. augusta 2018 v Krosne. Porota venovala pozornosť vysokým umeleckým hodnotám celej výstavy, zaujímavým formálnym riešeniam a inovatívnej povahe niektorých kreatívnych riešení. Do záverečného hodnotenia nominovala 22 umelcov, spomedzi ktorých vybrala 12 laureátov bienále. Grand Prix 10. Medzinárodného bienále umeleckej ľanovej tkaniny Z krosna do Krosna 2018 bola udelená Elwire Sztetner z Poľska za dielo s názvom Mäkké, milé a zelené.

Tematika predložených diel je rôznorodá. Autori sú inšpirovaní prírodou a jej bohatstvom v každej dimenzii, často sa odvolávajú na historické udalosti, kultúrne kontexty, osobné spomienky, všedné každodenné činnosti, ako aj na aktuálne politické a spoločenské dianie.

Výnimočnosť a prínos bienále spočíva vo filozofii využitia princípov umeleckého remesla pre tvorbu textilných umeleckých diel. Ľanová tkanina ako základ každého diela je spracovaná rozmanitými technikami od klasického tkania až po textilné objekty a experimentálne práce s aplikáciou rozmanitých materiálov a vynaliezavým spôsobom prezentácie.

Vernisáž, na ktorú Vás srdečne pozývame, sa uskutoční 12. februára 2019 o 14.00 h vo výstavnej sieni SNM-MUK. Výstava potrvá do 31. marca 2019.