Individuálny výskum

Ak chcete prísť bádať v zbierkovom fonde múzea, ktorý pozostáva z viac ako 70 000 zbierkových predmetov, ste vítaný.
Bádanie v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry a sprístupnenie zbierkových predmetov upravuje bádateľský poriadok (PDF, 1,8 MB).

Postup:
1. Preštudujte si Bádateľský poriadok Múzea ukrajinskej kultúry.
2. Žiadosť s uvedením účelu bádania pošlite riaditeľovi múzea minimálne sedem dní pred predpokladaným termínom bádania.
3. Po jej posúdení sa Vám ozve zodpovedný pracovník múzea a dohodne sa s Vami na presnom termíne bádania v našom múzeu.
4. Dostavte sa v dohodnutom termíne bádať.

Kontakt pre poslanie žiadosti:
e-mail: jaroslav.dzoganik@snm.sk
alebo poštou na adresu:
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna 258
089 01 Svidník