Bádatelia


Bádanie v SNM-Múzeu ukrajinskej kultúry a sprístupnenie zbierkových predmetov upravuje bádateľský poriadok (PDF, 1,8 MB).
Cenník poskytovaných služieb nájdete tu (PDF, 2,0 MB).