Informácie pre návštevníkov


 
Návštevný poriadok SNM – MUK
(PDF, 303,4 kB)

Návšteva múzea v čiernom režime
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa bude od pondelka, 18. 10. 2021, podľa COVID automatu nachádzať v 3. stupni ohrozenia. SKANZEN otvorený do 16.00 h.

Vo všetkých expozíciách sú povolené individuálne prehliadky len pre kompletne zaočkovaných s dodržaním maximálneho počtu 1 osoba na 15 m2.

Maximálny počet návštevníkov:
Kultúrno-historická expozícia – 113 návštevníkov
Galéria Dezidera Millyho – 20 návštevníkov

Lektorované prehliadky nie sú povolené.

Vstup do múzea a celý pobyt je umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom v interiéri a rúškom v exteriéri, s výnimkou podľa § 2 ods. 2 a § 3 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 237. Výnimku z tejto povinnosti majú napr. deti do 6 rokov, fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie, osoby so závažnými poruchami autistického spektra alebo osoby so stredným a ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím.

Za plne očkovanú osobu sa považuje osoba najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (alebo najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky s jednodávkovou schémou, prípadne najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19), alebo osoba do 12 rokov veku.
Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre. Dvojmetrové odstupy medzi osobami, prosíme, dodržiavajte aj v radoch.
Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky.
Platba v múzeu je možná len v hotovosti.
Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.
Dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea.
Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemnú návštevu!

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 237, Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok č. 240 a Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 241.


Voľná nedeľa

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

Prístup do objektu pre osoby ZŤP: 
Kultúrno-historická expozícia SNM – MUK. Bočný vstup do hlavnej budovy SNM - Múzea ukrajinskej kultúry z pešej zóny mesta Svidník je vybavený bezbariérovým prístupom. V budove múzea je k dispozícii výťah na jednotlivé poschodia a expozícia je prístupná i pre osoby na invalidnom vozíku. WC nie sú bezbariérové. 

Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho SNM-MUK. Na požiadanie lektorka zabezpečí bezbariérový prístup do expozície GDM. Priestory expozície sú bezbariérové. WC nie sú bezbariérové. 

Národopisná expozícia v prírode – skanzen SNM-MUK. Areál skanzenu je bezbariérový. Objekty skanzenu nie sú bezbariérové. WC nie sú bezbariérové. 

Múzeum ponúka:

  • lektorský výklad
  • knižnično-informačné a výpožičné služby (knižnica SNM-MUK);
  • odbornú metodickú pomoc študentom a folklórnym súborom, začínajúcim autorom v oblasti literárnej a umeleckej tvorby
  • predaj propagačných materiálov a kníh
  • možnosť občerstvenia v Národopisnej expozícii v prírode v objekte furmanskej krčmy
  • rodinné a firemné oslavy v priestoroch objektu
  • svadobné a iné obrady v drevenom chráme (skanzen)