Kontakty

Doc.PhDr. Jaroslav Džoganík, CSc.
riaditeľ

sídlo:    Centrálna 258, 
            089 01 Svidník
e-mail:  jaroslav.dzoganik@snm.sk      
telefón: +421 54 245 1002
mobil:  +421 907 584 287

PaedDr. Ladislav Puškár
zástupca

sídlo:    Centrálna 258,
            089 01 Svidník
e-mail:  ladislav.puskar@snm.sk
mobil:   +421 907 814 457

Kontakt
e-mail:  sekretariat-muk@snm.sk;
telefón: +421 54 245 10 01
            +421 54 245 10 03,
web:      www.snm.sk
facebook: www.facebook.com/muzeum.svidnik

Kontakty na zamestnancov

Sídlo múzea:
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna 258
089 01 Svidník

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry
Kultúrno-historická expozícia
Centrálna 258
089 01 Svidník
telefón: +421 54 245 10 05

Ďalšie objekty múzea