Lektoráty
Lektorský výklad       5,00 € / skupina

Lektorský výklad v cudzom jazyku (AJ) SNM-MUK poskytuje:
a) vopred objednaným skupinám za poplatok stanovený v cenovom výmere;
b) neobjednaným skupinám, len ak je prítomný lektor sprevádzajúci v cudzom jazyku (AJ).