A. I. Dobriansky a jeho doba

7. 12. 2017, 15:30

Adolf Ivanovič Dobriansky. Kto to bol? A prečo ho dnes spomíname? Na tieto otázky sa pokúsime dať odpoveď v pripravovanej akadémii venovanej 200. výročiu jeho narodenia. Adolf Dobriansky sa narodil 19.decembra 1817 v obci Rudlov neďaleko Vranova nad Topľou v rodine gréckokatolíckeho farára. Ide o prvého a najvýznamnejšieho spoločensko-politického dejateľa v histórii Zakarpatska, vrátane Prešovského regiónu, až do roku 1918. Bol učencom, plynule hovoril deviatimi jazykmi: po maďarsky, nemecky, anglicky, francúzsky, grécky, latinsky, taliansky, slovensky a rusky. Bol aj vládnym poradcom vo Viedni a spoluzakladateľom Matice slovenskej, talentovaným rečníkom a hlboko veriacim mužom – gréckokatolíkom. Zomrel 19. marca 1901 v rakúskom Innsbrucku. Pochovaný bol 26. marca v obci Čertižné, tak ako si želal, vedľa hrobu svojho priateľa J. I. Stavrovského-Popradova. SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry, RR Zväzu Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku a Klub umeleckého slova pri Podduklianskej knižnici Vás srdečne pozývajú na akadémiu pod názvom « A. I. Dobriansky a jeho doba » dňa 7.12.2017 (štvrtok) о 15.30 hod. v priestoroch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry, Centrálna ul. 258, Svidník. Program І. časť 1. Ivan Hvať. Slovo о А. Dobrianskom. Prednes: Е. Hvaťová. 2. Poletiv by-m na kraj svita, lemkovská ľudová pieseň. Spev: Ľ. Ražina,M. Labiková, E. Hvaťová, А. Vaňková, M. Chomová. 3. A. Pavlovič. Dumky. Prednes: M. Labiková. 4. Plyve kača po Tysyni, lemkovská pieseň. Spev: M. Chomová. 5. A. Pavlovič. Syrotka – služnycia. Prednes: А. Vaňková. 6. Prežalosno spivam, hudba M. Labiková, теxt A. Pavlovič. Spev: А. Vaňková a М. Labiková. 7. A. Duchnovič. Pisň prostonarodna. Prednes: M. Chomová. 8. V zelenim haju, lemkovská ľudová pieseň. Spev: Ľ. Ražina, M. Labiková, M. Chomová, А. Vaňková. 9. V. Grendža-Donskyj. Bludnomu synkovi. Prednes: Ľ. Ražina. 10. Na slavnij ričenci na Sianu, ľudová pieseň. Spev: Ľ. Ražina, М. Labiková, E. Hvaťová, А. Vaňková, М. Chomová. Prestávka 5 min. ІІ. časť A. Duchnovič. Holovnyj bubnar, fragment. Účinkujú: Prazdnohlavský, bohatý pán – Mária Chomová; Ľubica, sirota, neter Prazdnohlavského – Anna Vaňková; Vladimír Nravovič, mladý úradník – Ľudmila Ražina; Text autora – Mária Labiková. Adaptácia do rusínskeho nárečia. Idea koncertu, grafika – Ľudmila Ražina; Réžia – Lina Hvaťová. Tešíme sa na vás!