Návšteva prípravného výboru AEOM v skanzene SNM-MUK vo Svidníku

29. 4. 2010, 12:00

Vo štvrtok 29. apríla 2010 do národopisnej expozície (skanzenu) SNM – MUK vo Svidníku zavítali členovia predsedníctva Asociácie európskych múzeí v prírode (Association of European Open Air Museums) na čele s prezidentom p. Thomasom Blochom-Ravnom z Dánska v súvislosti s prípravou 25. konferencie, ktorá sa má uskutočniť na Slovensku v roku 2011. V areáli skanzenu SNM – MUK vo Svidníku pre členov AEOM bol pripravený bohatý program. Okrem detského folklórneho súboru MAKOVIČKA zo Svidníka, ktorý sa predstavil pásmom jarných hier a to pri postavenom máji, boli predvedené aj ukážky ľudových remesiel. V jednotlivých objektoch hostia mali možnosť vidieť ukážky košikárstva, kováčstva, výroby šindľov, zdobenia veľkonočných kraslíc, vyšívania, tradičného prania s piestom a prípravy chlebového cesta. V jednotriednej dedinskej škole z roku 1928 z Kurova hostia sa priamo zúčastnili autentickej vyučovacej hodiny hudobnej výchovy, na ktorej si aj zaspievali pod vedením „hospodyna učyteľa“ Michala Biloruského. V drevenom chráme sv. Paraskeviji z roku 1766 členovia zmiešaného pravoslávneho zboru pri sv. Trojici vo Svidníku privítali hostí chorálovým spevom „Chrystos voskrese...“, ako aj časťou liturgického spevu „Otče naš“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 PhDr. Michal Hvizd