Slávnostná akadémia v SNM-MUK

30. 4. 2010, 13:00

Dňa 30. apríla 2010 v priestoroch konferenčnej sály SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa uskutočnila slávnostná akadémia venovaná 196. výročiu narodenia velikána ukrajinskej literatúry, génia ukrajinského národa, zakladateľa novodobej ukrajinskej literatúry Tarasa Hryhorovyča Ševčenka. Organizátormi tohto slávnostného podujatia bola Regionálna rada Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a Klub recitátoriek umeleckého slova, ktorý dlhé roky vyvíja svoju umeleckú činnosť pri Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Autorkami libretá a scenára boli skúsené a obľúbené recitátorky Mgr. Oľga Uramová a Anna Vaňková. Autorky scenára výstižne podali prierez životom a tvorbou tohto básnika-revolucinára, dramatika, prozaika a maliara, symbolizujúceho Ukrajinu a ukrajinskú kultúru, ktorý zo svojich 47 prežitých rokov iba 9 rokov prežil na slobode, 24 rokov žil ako nevoľník, 10 rokov vo vyhnanstve a 4 roky pod policajným dohľadom za svoje pokrokové revolučné zmýšľanie, ktoré sa odrazilo predovšetkým v jeho poetickej tvorbe. Pri výbere zo Ševčenkovej básnickej tvorby sa vychádzalo z jeho najznámejšieho svetoznámeho súboru poézie „Kobzar“, ktorý vyšiel v roku 1840. Je chvályhodné, že do tejto akcie boli zapojené aj najmladšie školopovinné deti, ktoré vystúpili v úvode slávnostnej akadémie. Priebeh celého slávnostného podujatia výstižne dopĺňalo známe a populárne svidnícke hudobno-spevácke trio Anna Vaňková, Mária Labiková a Miroslav Humenník, v podaní ktorého zazneli zhudobnené diela Tarasa H. Ševčenka. Veľmi impozantným a gracióznym bol záver celého podujatia, keď k piesni „Reve ta stohne Dnipr šyrokyj...“ sa pripojili početní prítomní v zaplnenej sále.

                                                                                                                                                                                                                          Nadežda Varcholová