Taras Ševčenko. Výber z tvorby

13. 3. 2020, 15:00


V marci mesiaci si uctievame meno génia ukrajinského ľudu Tarasa Ševčenka. V piatok, 13. 03. 2020 o 15.00 h, sa v budove SNM – MUK uskutoční literárno-hudobný program pod názvom Taras Ševčenko. Výber z tvorby pri príležitosti narodenia a úmrtia básnika, na ktorý Vás srdečne pozývame. Hlavnými organizátormi sú: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry, Regionálna rada ZRUSR vo Svidníku, Klub recitátoriek a amatérske divadelné štúdio SLOVO.

Nesmrteľný KOBZAR, génius, mysliteľ, prorok. Muž neobvyklého osudu a mimoriadneho talentu, ktorý získal svetovú slávu. Ševčenkova poézia je poéziou večných otázok hľadania pravdy, ľudských pocitov, lásky a nenávisti, bolesti a utrpenia, boja, viery a vôle. Každá generácia v jeho básnickej tvorbe nájde pre seba čosi blízke a zrozumiteľné. Diela T. H. Ševčenka sú preložené do 150 jazykov vrátane slovenského. Spisovateľ Samo Bodický v roku 1881 uverejnil v článku o Ševčenkovi vlastný preklad básne Sadok vyšnevyj kolo chaty, ako aj ukážky z poémy Dumy moji, dumy moji. Šafarykovi (Národnie noviny, rok 1881). Známy je preklad Ševčenkovej básne Mynajuť dni, mynajuť noči od Izidora Žiaka-Somolického. Peter Bella (pseud. Horal) uverejnil v roku 1905 v Dennici preklad Ševčenkovho dielka U tijeji Kateryny, Juraj Slávik (Neresnický) preložil Mynajuť dni, mynajuť noči, Zapovit (Prúdy, 1911), napísal niekoľko článkov o Ševčenkovi. 

Na Ukrajine a vo svete existuje okolo 1 400 pamätníkov T. H. Ševčenka, najznámejšia je mohyla v Kanive a pomník v centre Kyjeva oproti univerzite, ktorá nesie jeho meno. V USA sa nachádza známy pamätník vo Washingtone. V Paríži je po ňom pomenované námestie. V ukrajinskom meste Charkov je po ňom nazvaný jeden z najväčších parkov na svete. Na Slovensku sú po ňom pomenované ulice v Bratislave, Humennom, Martine, Medzilaborciach, Prešove, Snine a Svidníku. V Prešove jeho meno nesie Spojená škola s pridanou hodnotou vyučovania v ukrajinskom jazyku, je to vzdelávacia inštitúcia pre mládež, ktorá má záujem osvojiť si azbuku. Literárne dedičstvo T. H. Ševčenka je vrcholom ukrajinskej tvorby. Jeho poetické slovo a estetické cítenie dodnes zohráva výnimočnú úlohu pri formovaní a rozvoji umenia a kultúry. 

V literárno-hudobnom programe účinkujú členky klubu recitátoriek a amatérske divadelné štúdio SLOVO, DFS Makovička zo Svidníka, zoskupenia umeleckej školy mesta Užhorod, Ukrajina: divadelný kolektív Expromt, ľudový tanečný súbor Karička, ateliér výtvarného umenia, folklórny súbor Muzyky.

Kontakt:
M: ludmila.razina@snm.sk