Tradičná ľudová výšivka

od 10. 11. 2009, 13:00 do 28. 2. 2010, 13:00