Tradičná ľudová výšivka

od 10. 11. 2009 do 28. 2. 2010