ZÁZRAČNÁ TRUHLICA

26. 2. 2019, 09:00

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Mesto Stropkov- odbor školstva a kultúry
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku

Vás pozývajú na
3.ročník regionálnej súťaže pre MŠ
v umeleckom prednese poézie a prózy
ZÁZRAČNÁ TRUHLICA
26.2. 2019 o 9.00 h v SNM-MUK vo Svidníku

Súčasťou podujatia je rozborový seminár