2020 rok Ivana KULECA v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry

od 30. 12. 2019 do 31. 12. 2020